Ondanks de nodige fysieke en algemene tegenslagen in de afgelopen periode ,verloopt de verkoop redelijk en dat geeft de burger weer moed.
De uitverkoop is officieus gestart, maar zal waarschijnlijk vooral in het najaar gaan plaatsvinden.